top of page

Vzdelávanie

Prebuďme spolu v deťoch opäť chuť športovať! Veď švihadlo je stará známa vec. Skákaním cez neho sa bavili už generácie dávno pred nami, avšak v dnešnej dobe ho už nevídame na uliciach a len veľmi zriedka na školách. A pritom je to taká skvelá aktivita pre všetky deti. Len treba vedieť ako na ňu!

Spoluprácou s učiteľmi a trénermi na základných a stredných školách by sme chceli opäť tento šport priviesť k životu. Radi navštívime školy po celom Slovensku a zorganizujeme pre nich workshopy, na ktorých deťom aj učiteľom ukážeme, čo všetko sa dá so švihadlom dokázať. Učiteľom môžeme formou seminárov odovzdať skúsenosti, ktoré sme nazbierali v zahraničí a zorganizovať školenia pre rozhodcov.

Veríme, že so správnym prístupom trénerov si švihadlo znovu získa svojich nadšencov. Bolo by úžasné, keby na školách vznikali kluby či krúžky venujúce sa skákaniu cez švihadlo a tie by si potom medzi sebou merali sily na súťažiach v skákaní, tak ako je tomu pri iných športoch.

bottom of page