top of page

O nás

Slovenský Jump Rope Zväz vznikol  podľa právnej legislatívy Slovenskej Republiky, je uznaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu ako národný zväz a funguje pod záštitou svetovej organizácie Wolrd Jump Rope Federation.

 

Hlavným cieľom zväzu je zjednotenie jumperov po celom Slovensku, šírenie tohto športu po celom našom území, organizovanie súťaží na národnej a nadnárodnej úrovni, udržanie zdravej konkurencie v tomto športe, organizovanie rôznych eventov na podporu jump ropu a v nemalej miere nadväzovanie vzťahov so zahraničím a spolupráca s nimi.

Náš tím
bottom of page