top of page

2%

Aj Vaše 2% z dane nám pomôžu šíriť tento šport po celom Slovensku, trénovať deti a mládež tak, aby boli konkurencieschopní na medzinárodných súťažiach.
Financie získané z 2% daní budú v plnej výške použité na podporu rope skippingu a športu, usporiadanie súťaží, kempov, športových a kultúrnych podujatí a zaplatenie zahraničných lektorov.

 

Údaje o občianskom združení:
Obchodné meno:
SLOVENSKÝ JUMP ROPE ZVÄZ
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 50452134
Sídlo: Čiernovodská 7, 821 07 Bratislava

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:
A.) ZAMESTNANEC - používa VYHLÁSENIE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
 - do 15.03.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatenných preddavkov na daň
 - obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

B.) FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
 a.) Daňové priznanie fyzických osôb (TYP A) doplniť horeuvedené údaje do daňového priznania (strana 5)
 b.) Daňové priznanie fyzických osôb (TYP B) doplniť horeuvedené údaje do daňového priznania (strana 10)

C.) PRÁVNICKÁ OSOBA - daňové priznanie právnických osôb doplniť horeuvedené údaje do daňového priznania (strana 8)

bottom of page